Rachunkowość budżetowa 2020 intrata budżetowy a przychód zasada

Rachunkowość budżetowa 2020 intrata budżetowy a przychód zasada

Rachunkowość budżetowa 2020 intrata budżetowy a przychód zasada kasowa i wytyczna memoriałowa celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej znajomości w obszarze rachunkowości na czym polega rachunkowość budżetowa jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system popierany o regulacje prawne wynikające szczególnie z ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych w oparciu o ustawowe delegacje i ustawy o rachunkowości służący do odzwierciedlenia procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych również gospodarowania jej majątkiem w odniesieniu do specyficznych zasad finansowania jednostki budżetowej służący zarządzającym jednostką kierownikowi jednostki głównemu księgowemu jednostki innym pracownikom do gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki Szczegółowemu przedstawieniu uczestnikom będą podlegały zarówno i zasady i praktyka gospodarki finansowej jednostki budżetowej także ścisłej regulacji zasad gospodarowania środkami publicznymi będącymi w jej dyspozycji Omówione zostaną zarówno praktyczne aspekty tworzenia systemu rachunkowości jednostki budżetowej począwszy od ustalenia rachunkowość budżetowa dla początkujących polityki rachunkowości jednostki uwzględnieniem organizacji komórki finansowo-księgowej oraz umiejscowieniu i powiązaniu jej z innymi fragmentami struktury organizacyjnej danej jednostki budżetowej

Komentarze: 1


noavatar.png
Karol Lankamer wprowadził nowy regulamin 2020-05-17

Dziękuję, Właśnie szukałem informacji w przybliżeniu tego tematu przez długi czas, a twoje największe odkryto do tej pory. Ale co dotyczy dolnej linii? Czy jesteś pewny co do źródła?

Top