VAT 2020 Rodzaje aktywności sektora publicznego i ich klasyfikacja

VAT 2020 Rodzaje aktywności sektora publicznego i ich klasyfikacja

VAT 2020 Rodzaje aktywności sektora publicznego i ich klasyfikacja wg organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych omówienie wprowadzonych także projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach także orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora publicznego przemiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach dodatkowo planowane rocznie 2020. artykuł będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem Vat transakcji na ogół dokonywanych przez organy administracji publicznej. Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a również przykłady czynności nie stanowiących aktywności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych także transakcji wchodzących w reżim limit vat na 2020 rok odwrotnego obciążenia. Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami kodeksów prawa podatkowego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, także w obszarze podatkowym jak i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane zmiany vat w 2020 przepisy prawa.

Top